CMM Energy ICE

Zatężania gazu kopalnianego

W celu zwiększenia wydajności i wprowadzenia nowych sposobów zagospodarowania metanu, JSW S.A. prowadzi badania nad możliwością zastosowania technologii zatężania gazu kopalnianego do zawartości metanu na poziomie gazu sieciowego. Zatężanie (CMM) do zawartości metanu 95%-98% CH4 – mieszanina nadająca się do wykorzystania przemysłowo i wtłoczenia do sieci wysokometanowego gazu opałowego

Celem projektu jaki prowadzi JSW S.A. jest przeprowadzenie wstępnej analizy możliwości i opłacalności przetworzenia strumienia gazu metanowego (CMM) 40 Nm3/min pozyskiwanego z układu odmetanowania przy Szybie VI KWK Budryk w Ornontowicach zawierającego średnio 53% obj. metanu do gazu o własnościach akceptowalnych dla wprowadzenia do sieci wysokometanowego gazu opałowego.

Gaz ze stacji odmetanowania jest kierowany poprzez zbiornik buforowy na ssanie kompresora gdzie jest sprężany. Sprężony gaz, zawierający parę wodną w stanie nasycenia jest chłodzony
w celu usunięcia większości wody. Następnie gaz kierowany jest do zestawu dwóch kolumn adsorpcyjnych pracujących naprzemiennie w których następuje końcowe suszenie. Osuszony gaz zawierający tlen kierowany jest do układów próżniowej adsorpcji zmiennociśnieniowej (VPSA-1)
i (VPSA-2) gdzie w fazie adsorpcji ok 95% metanu i 100% CO2 jest adsorbowane, natomiast azot, ok. 5% metanu i pozostały tlen są usuwane pod obniżonym ciśnieniem jako gazy odlotowe.

Adsorpcja zmiennociśnieniowa stanowić będzie w przyszłości ważną rolę w wzbogacaniu strumieni gazowych w metan, umożliwi to jego większe wykorzystanie a tym samym ograniczy negatywny wpływ na globalne zmiany klimatyczne.

Czy wiesz że:

Aby gaz z odmetanowania kopalń można było wykorzystać w instalacjach CNG lub wtłoczyć do sieci, metan musi zostać oddzielony od innych gazów występujących w ujmowanej mieszaninie, tak aby jego zawartość wynosiła 95% do 98%, tlen – maks. 0,2%, CO2 – maks. 3,0%