CMM Energy ICE

Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi

Odmetanowanie w JSW S.A.

W roku 2019 decyzją Zarządu JSW SA powołano Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi. Tym samym połączono odmetanowanie oraz gospodarcze wykorzystanie metanu. Obecnie trwa budowa własnych struktur. W każdym zakładzie górniczym utworzono oddziały odmetanowania, w których ogółem znalazło zatrudnienie ponad 200 osób. Służby kopalni przejęły obsługę i serwis stacji odmetanowania oraz nadzór i regulację nad głównymi rurociągami i ujęciami metanu w wyrobiskach podziemnych. Głównym zadaniem powołanych oddziałów jest zwiększenie ujęcia metanu systemem odmetanowania, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pracującej na dole załogi oraz zmniejszenie emisji metanu do atmosfery.

Do zadań Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi należy m.in.:

  • Wykonywanie projektów odmetanowania ścian,
  • Monitorowanie i nadzór nad procesami odmetanowania,
  • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie metanu,
  • Przeprowadzanie okresowych kontroli urządzeń pomiarowych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, zasilających stacje odmetanowania,
  • Serwis i naprawa urządzeń stacji odmetanowania,
  • Tworzenie projektów i dokumentacji technicznych w zakresie systemów sterowania oraz AKPiA,
  • Zabezpieczanie dostaw zakładów górniczych JSW S.A. w nośniki energetyczne - energia elektryczna, ciepło, chłód, sprężone powietrze,
  • Prowadzenie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej zakładów górniczych JSW S.A., pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej.