CMM Energy ICE

Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi

W roku 2019 decyzją Zarządu JSW SA powołano Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi. Tym samym połączono odmetanowanie oraz gospodarcze wykorzystanie metanu. W każdym zakładzie górniczym utworzono oddziały odmetanowania, w których ogółem znalazło zatrudnienie ponad 200 osób. Służby kopalni przejęły obsługę i serwis stacji odmetanowania oraz nadzór i regulację nad głównymi rurociągami i ujęciami metanu w wyrobiskach podziemnych. Głównym zadaniem powołanych oddziałów jest zwiększenie ujęcia metanu systemem odmetanowania, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pracującej na dole załogi oraz zmniejszenie emisji metanu do atmosfery.

W 2022 r. decyzją Zarządu JSW S.A. w wyniku podziału istniejącego Biura powołano Biuro Zarządzania Energią oraz Biuro Odmetanowania i Gospodarki Metanem.

Decyzja ta była podyktowana m. in

 • stale rosnącą liczbą aktywów energetycznych będących na majątku JSW S.A.,
 • otoczeniem regulacyjno-prawnym, które stawia coraz większe wyzwania zarówno w kwestii produkcji energii jak i emisji metanu do atmosfery,
 • stale zwiększającym się udziałem kosztu energii w kosztach produkcji,
 • konieczności zintensyfikowania działań osobno w obszarze odmetanowania oraz energetyki
 • przyjęciem przez Zarząd JSW S.A. nowej Strategii Środowiskowej kładącej duży nacisk zarówno na rozwój energetyki w JSW S.A. jak i emisję metanu do atmosfery.

 

Do zadań Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem należy m.in.:

 • Wykonywanie projektów odmetanowania ścian,
 • Monitorowanie i nadzór nad procesami odmetanowania,
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie metanu,
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli urządzeń pomiarowych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, zasilających stacje odmetanowania,
 • Serwis i naprawa urządzeń stacji odmetanowania,
 • Tworzenie projektów i dokumentacji technicznych w zakresie systemów sterowania oraz AKPiA.

Do zadań Biura Zarządzania Energią należy m.in.:

 • Zabezpieczanie dostaw zakładów górniczych JSW S.A. w nośniki energetyczne - energia elektryczna, ciepło, chłód, sprężone powietrze,
 • Zarządzanie efektywnością produkcji i zużycia mediów energetycznych w JSW S.A.
 • Prowadzenie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej zakładów górniczych JSW S.A., pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej,
 • Przygotowanie, monitorowanie oraz nadzór nad realizacją projektów energetycznych,
 • Analiza rynku nowych technologii w celu wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych na kopalniach dla poprawy efektywności energetycznej procesów.