CMM Energy ICE

Projekt REM

Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali najwyżej ocenił projekt REM złożony przez konsorcjum firm: GIG-PIB, INiG-PIB, JSW. S.A., PIG-PIB, UNIOVI (Universidad de Oviedo), INSEMEX (Institutul National de Cercetare Dezvolare Pentru Securitate Minierasi Protectie Antiexploziva Insemex Petrosani). Projekt „Redukcja Emisji Metanu z rejonów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania dopływu metanu do powietrza wentylacyjnego” funkcjonuje roboczo pod akronimem REM. Realizowany jest w KWK „Pniówek” a jego zakończenie planowane jest w 2027 roku.

Projekt ma na celu  określenie możliwości uzyskania metanu ze zrobów poeksploatacyjnych czynnej kopalni i wykonanie systemu odmetanowania dla obniżonego stężenia metanu w ujmowanym gazie. W kopalni „Pniówek”, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, powstanie pierwsza na świecie innowacyjna instalacja służąca do redukcji emisji metanu do atmosfery z opuszczonych rejonów pracującej kopalni. Pozyskany ze zrobów poeksploatacyjnych metan, zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej w specjalnie zaprojektowanych silnikach gazowych, połączonych z generatorami prądu.  Rozwiązania przetestowane w tym projekcie docelowo zostaną wprowadzone we wszystkich kopalniach JSW. Z powodzeniem mogą zostać także wykorzystane w każdej kopalni metanowej węgla kamiennego charakteryzującej się wielopokładowym złożem.

To całkowicie innowacyjne, kompleksowe zarządzanie emisją metanu po wydobyciu, mające na celu zmniejszenie VAM w polskich i rumuńskich kopalniach węgla, znacznie zwiększy bezpieczeństwo pracy i zmniejszy ślad węglowy kopalń. Będzie to realny wkład metanowych kopalń węgla w realizację ambitnych celów Global Methane Pledge postawionych sektorowi energetycznemu. Innowacyjne techniki proponowane w REM będą przedmiotem międzynarodowych patentów i mogą być stosowane po uprzedniej adaptacji w metanowych kopalniach węgla na całym świecie. Projekt REM będzie profesjonalnie obsługiwany przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą członkowie (GIG, JSW, INiG, PIG) Międzynarodowego Centrum Doskonałości Metanu z Kopalni Węgla w Polsce
(ICE CMM Poland) utworzonego w ramach grupy ekspertów CMM UNECE.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu:
https://rem.gig.eu