CMM Energy ICE

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej

Czytaj więcej

W roku 2019 decyzją Zarządu JSW SA powołano Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi

Czytaj więcej

JSW S.A. do roku 2022 planuje zrealizować inwestycje dzięki którym moc zainstalowana w Zakładach JSW S.A. będzie wynosić 59,9 MWel

Czytaj więcej
Czy wiesz, że?

Metan wydziela się przy eksploatacji węgla i stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń naturalnych.

Metan to gaz, którego potencjał cieplarniany jest większy 28 razy od dwutlenku węgla.

Odmetanowanie i gospodarcze wykorzystanie ujętego metanu to ekonomicznie uzasadniona inwestycja w bezpieczeństwo i ekologię.

Grupa Kapitałowa JSW

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej, jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej, który znajduje się na liście surowców krytycznych dla gospodarki UE i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.

W 2022 roku zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały 14,1 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. Ponadto JSW przoduje w rozwijaniu technik ujęcia oraz przemysłowego wykorzystania „Błękitnego Paliwa” - metanu z pokładów węgla do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w układach kogeneracyjnych i trigeneracyjnych. W 2022 roku w kopalniach JSW S.A. ujęto 123 mln m3 z czego gospodarczo wykorzystano 90,9 mln m3.

Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi

W roku 2019 decyzją Zarządu JSW SA powołano Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi. Tym samym połączono odmetanowanie oraz gospodarcze wykorzystanie metanu. Obecnie trwa budowa własnych struktur. W każdym zakładzie górniczym utworzono oddziały odmetanowania, w których ogółem znalazło zatrudnienie ponad 200 osób. Służby kopalni przejęły obsługę i serwis stacji odmetanowania oraz nadzór i regulację nad głównymi rurociągami i ujęciami metanu w wyrobiskach podziemnych. Głównym zadaniem powołanych oddziałów jest zwiększenie ujęcia metanu systemem odmetanowania, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pracującej na dole załogi oraz zmniejszenie emisji metanu do atmosfery.

Zielone inwestycje

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. do roku 2025 planuje zrealizować inwestycje dzięki którym moc zainstalowana w Zakładach JSW S.A. będzie wynosić 60 MWel. Roczny potencjał produkcyjny „Zielonej Energii Elektrycznej” w KWK Budryk, KWK Knurów Szczygłowice, Pniówek od 2025 roku będzie wynosił około 450 000 MWh. Ilość wyprodukowanej energii pokryje około 40% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczna JSW S.A. W związku z tym że metan to gaz, którego potencjał cieplarniany jest 28-krotnie większy od dwutlenku węgla działania JSW S.A. są ściśle związane z ochroną klimatu. Należy jednak zauważyć, że ilość wyprodukowanej energii elektrycznej będzie zależeć w dużej mierze od podaży metanu.

Realizacja „Zielonych Inwestycji” w KWK Budryk oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”, Pniówek od 2025 roku - pozwoli na utylizację metanu maksymalnie o łącznie o 108 mln m3 CH4 co daje ok. 2,2 mln Mg CO2e rocznie.

Aktualności