CMM Energy ICE

Historia

 • Lata 60-te

  Budowa kopalń wchodzących w skład dzisiejszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dynamiczny rozwój odmetanowania ze względu na eksploatacje pokładów silnie metanowych przez nowopowstające kopalnie. Wraz z budową kopalń powstają stacje odmetanowania jako obiekty podstawowe zakładu górniczego.

 • 1993

  1 kwietnia 1993 r. - utworzenie JSW S.A.

 • 1997

  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. uruchomiła w kopalni Krupiński pierwszą w Polsce instalację energetyczną, w której silnik gazowy spalał gaz z odmetanowania i produkował energię cieplną oraz napędzał generator produkujący energię elektryczną (układ kogeneracyjny).

 • 2000

  JSW S.A. uruchomiła w kopalni Pniówek trigeneracyjną instalację energetyczną, w której silniki produkowały energię elektryczną oraz cieplną, która wykorzystywana była do ogrzewania i chłodzenia wody używanej w chłodnicach chłodzących powietrze w wyrobiskach górniczych kopalni. Tak powstała pierwsza centralna klimatyzacja kopalni podziemnej w Polsce.

 • 2006

  Budowa i oddanie do użytku powierzchniowej nowej stacji odmetanowania w KWK „Pniówek”. Stacja Odmetanowania pracuje w układzie II stopniowym sprężania gazu. Zastosowana w stacji technologia pozwala na przesłanie gazu do agregatów prądotwórczych, kopalnianej ciepłowni oraz do sieci rurociągów zasilających Elektrociepłownie „Zofiówka” i „Moszczenica”.

 • 2008

  KWK „Budryk” zostaje włączona w skład kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Ujmowany przez pracującą przy szybie II stację odmetanowania gaz zasila układ kogeneracyjny o mocy 8 MWe.

 • 2008

  JSW S.A. uruchomiła w kopalni Borynia układ kogeneracyjny, który generował jednostki ERU. Kupowane przez japoński koncern Chugoku Electric Power z Hiroszimy jednostki to nie standardowe uprawnienia do emisji CO2, z jakich korzysta np. energetyka czy hutnictwo, ale tzw. ERU (z ang. emission reduction units). Przeliczenie ilości wykorzystanego gospodarczo metanu na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, to jeden z mechanizmów, zawartych w Protokole z Kioto. Umowę w tej sprawie obie firmy zawarły w 2008 r. Jednostki ERU generuje silnik gazowy pracujący w kopalni Borynia.

 • 2012

  Uruchomiony został system pomiarowo-rozliczeniowy ilości i jakości gazu z odmetanowania kopalń JSW S.A., który swym działaniem objął KWK „Borynia-Zofiówka”, KWK „Pniówek” oraz należące wówczas do JSW KWK „Jas-Mos” i KWK „Krupiński” oraz należący do SEJ Sp. z o.o. Elektrociepłownię „Moszczenica”.

 • 2014

  KWK „Knurów-Szczygłowice” zostaje włączona w skład kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zarówno w Ruchu „Knurów” jak i w Ruchu „Szczygłowice” znajdują się Stacje Odmetanowania. Dodatkowo w Ruchu „Szczygłowice” zabudowane są dwa generatory o łącznej mocy 3,9 MWe.

 • 2016

  Budowa i oddanie do użytku powierzchniowej stacji odmetanowania na terenie szybu VI KWK „Budryk” w Chudowie.

 • 2017

  Uruchomienie układu kogeneracyjnego o mocy 8 MWe w KWK „Budryk” przy Szybie VI w Chudowie.

 • 2018

  Uruchomienie projektu inwestycyjnego pt. „Gospodarcze wykorzystanie metanu”. Projekt rozpisany jest na 5 lat i dotyczy kopalń „Budryk” oraz „Knurów-Szczygłowice”. W ramach projektu zbudowanych zostanie 9 generatorów o łącznej mocy 32 MWe. Ponadto dla zrealizowania zadania rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura odmetanowania i energetyczna.

 • 2019

  Decyzją Zarządu JSW SA powołano Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi. Tym samym połączono odmetanowanie oraz gospodarcze wykorzystanie metanu.

 • 2020

  Uruchomienie układu kogeneracyjnego o mocy 3x 4 MWe w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”

 • 2020

  Rozbudowa układu kogeneracyjnego do mocy 10 MWe w KWK „Budryk” przy Szybie VI w Chudowie