CMM Energy ICE

Metan z kopalń JSW S.A. Realne zagrożenie dla klimatu?

„Metan (CH4) i dwutlenek węgla (CO2) zostały uznane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, jako dwa najistotniejsze gazy cieplarniane, czyli substancje pochłaniające promieniowanie podczerwone, a co za tym idzie, przyczyniające się do globalnego ocieplenia. Stężenia ich w atmosferze zostały na przestrzeni lat bardzo mocno zmodyfikowane poprzez działalność człowieka, a w przypadku metanu w ciągu ostatnich 250 lat wzrosło ono o około 160%. Pomimo jego znacznie mniejszej ilości w atmosferze w stosunku do dwutlenku węgla, wartość przypisywanego mu potencjału grzewczego GWP (Global Warming Potential) jest 28-krotnie większa (w horyzoncie 100 letnim) niż dla dwutlenku węgla. Współczesne badania wskazują jednak, iż wartość ta w rzeczywistości wzrosła do 32, a uwzględniając dodatkowy ślad węglowy wynosi 34 w horyzoncie 100 letnim i 86 w horyzoncie 20 letnim. Dodatkowo wpływ promieniowania przypisywany emisjom metanu wynosi około 0,97 Wm2, a biorąc pod uwagę jego stosunkowo krótki czas życia (11,2 +/- 1,3), redukcja jego emisji może mieć krótkoterminowy wpływ na towarzyszące mu wymuszenie radiacyjne. To z kolei sprawia, iż obserwacje emisji metanu mogą stanowić doskonałe źródło informacji o zmianach klimatu. […]”