CMM Energy ICE

Projekt ProVAM

Projekt „Redukcja emisji metanu z powietrza wentylacyjnego w procesie transformacji górnictwa węgla kamiennego” pod akronimem „ProVAM” jest współfinansowany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Projekt realizowany przez Konsorcjum składające się z GIG- PIB, IMG PAN, KOMAG, IICH PAN, UNIOVI, INSEMEX, DUERR SYSTEMS oraz JSW S.A ma potrwać 36 miesięcy.

Projekt ProVAM ma charakter badawczo-rozwojowy a jego celem jest kompleksowe opracowanie założeń i wytycznych do utylizacji VAM poprzez analizę i badania parametrów powietrza emitowanego z europejskich kopalń węgla kamiennego, wielokryterialną prognozę emisji CH4 w procesie transformacji sektora górnictwa węglowego, identyfikacje ograniczeń i określenie warunków zabudowy instalacji do redukcji VAM oraz analizę możliwości adaptacji dostępnych rozwiązań utylizacji VAM. Dobór odpowiedniej i opracowanie dedykowanej technologii utylizacji metanu wentylacyjnego na podstawie badań laboratoryjnych oraz analizy ekonomicznej jej zastosowania. Opracowanie modelu i symulacja pracy instalacji do utylizacji VAM a następnie badania technologii w ramach quasi- rzeczywistych warunków Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, co umożliwi stworzenie koncepcji do jej zastosowania w KWK.

Projekt ProVAM doskonale wpisuje się w problematykę poruszoną w dokumencie „Europejski Zielony Ład” (ang. European Green Deal) wdrażanym przez Komisję Europejską oraz procedowanej obecnie propozycji nowego Rozporządzenia Komisji Europejskiej dot. emisji redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym.

 

  • Budżet projektu – 2 817 377,50 €
  • Dofinansowanie – 1 690 426,50 €
  • Budżet JSW S.A. – 165 000 €
  • Dofinansowanie dla JSW S.A. – 99 000 €