CMM Energy ICE

MASTERMINE

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach europejskiego programu MASTERMINE z  unijnego funduszu badawczego Horyzont Europa. Realizowany jest przez JSW S.A. i Główny Instytut Górnictwa. Ma charakter badawczo-wdrożeniowy, a jego celem jest optymalizacja i poprawa efektywności pracy kopalnianego systemu odmetanowania poprzez jego automatyzację i cyfryzację. Efektem będzie skuteczniejsze wychwytywanie metanu uwalnianego podczas eksploatacji. To poprawi bezpieczeństwo pracy górniczych załóg oraz ograniczy emisję metanu, ponieważ mniej tego groźnego gazu będzie migrować do atmosfery z powietrzem wentylacyjnym.

„Projekt, który będzie realizowany w kopalni „Pniówek” jest istotnym elementem ogólnoeuropejskiego programu MASTERMINE, powołanego dla unijnych producentów surowców krytycznych, a do tego grona zalicza się także JSW, wydobywająca węgiel koksowy. Inteligentny system odmetanowania, który zaprojektujemy i zrealizujemy wraz z GIG, docelowo posłuży nie tylko naszym zakładom. Z tej technologii będą mogły skorzystać zakłady wydobywcze na całym świecie. To będzie nasz wkład w poprawę bezpieczeństwa pracy w światowym górnictwie oraz redukcję emisji metanu przez globalny sektor wydobywczy” – powiedział Tomasz Cudny, Prezes Zarządu JSW S.A.

Realizacja inteligentnego systemu odmetanowania w kopalni „Pniówek” rozpocznie się od inwentaryzacji sieci odmetanowania. Następnie przeprowadzone zostaną dokładne prace badające i określające jej parametry. Na tej podstawie specjaliści z GIG opracują projekt nowej sieci czujników i urządzeń sterujących. Na potrzeby systemu zostaną opracowane nowe algorytmy, które pozwolą na autonomiczne, a także w pełni automatyczne działanie systemu bez potrzeby ciągłego nadzoru operatora.

„Proces odmetanowania jest skomplikowany i zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest ciśnienie atmosferyczne. Im niższe wskazania barometrów, tym więcej metanu uwalnia się z górotworu, a przy wyższym ciśnieniu atmosferycznym mamy do czynienia z odwrotnym zjawiskiem. System odmetanowania musi więc elastycznie i szybko reagować na zachodzące zmiany. Inteligentny system odmetanowania pozwoli nam reagować w czasie rzeczywistym na wszelkie zmiany dzięki automatyzacji, a to bezpośrednio wpłynie na skuteczność procesu odmetanowania” – podkreśla Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem JSW S.A.

W projekt zaangażowane jest konsorcjum złożone z 22 jednostek (w tym 2 z Polski):

 • INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON   (HISZPANIA)
 • CORE KENTRO KAINOTOMIAS AMKE   (GRECJA)
 • INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS   (GRECJA)
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV   (NIEMCY)
 • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA   (POLSKA)
 • DIMOKRITIO PANEPISTIMIO THRAKIS   (GRECJA)
 • TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR   (FINLANDIA)
 • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS   (GRECJA)
 • UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND JOHANNESBURG   (REP. PŁD. AFRYKI)
 • SUBTERRA INGENIERIA SL   (HISZPANIA)
 • AURORA GEO LP   (GRECJA)
 • LIBRA AI TECHNOLOGIES PRIVATE IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA   (GRECJA)
 • STRATAGEM ENERGY LTD   (CYPR)
 • TERRADUE SRL   (WŁOCHY)
 • DARES TECHNOLOGY SL   (HISZPANIA)
 • DIGITALTWIN TECHNOLOGY GMBH   (NIEMCY)
 • IOTA STIFTUNG   (NIEMCY)
 • TAPOJARVI OY   (FINLANDIA)
 • THARSIS MINING SOCIEDAD LIMITADA   (HISZPANIA)
 • TERNA MAG SA    (GRECJA)
 • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA   (POLSKA)
 • ETICAS RESEARCH AND INNOVATION   (HISZPANIA)

 

 • Budżet projektu - 13 840 490 €
 • Dofinansowanie – 11 963 526 €
 • Budżet GIG i JSW S.A. - 1 130 988 €
 • Dofinansowanie dla GIG i JSW S.A. – 962 309 €
   

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu:
https://www.mastermine-project.eu/