CMM Energy ICE

Modernizacja stacji odmetanowania

Powierzchniowa stacja odmetanowania została oddana do użytku w 1969 roku w KWK „Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Stacja odmetanowania wyposażona jest w 2 sprężarki typu „Zgoda M30 G-1” każda o wydajności wolumetrycznej 30 nm3/min oraz 7 sprężarek typu „Wittig 500G” każda o wydajności 44 nm3/min. Po 51 latach eksploatacji wymagana jest modernizacja obiektu oraz wymiana urządzeń.

Z uwagi na dobry stan techniczny istniejącego budynku istniejące pomieszczenia zostaną przebudowane i odnowione. Koncepcja modernizacji stacji odmetanowania zakłada podział hali dmuchaw na dwa osobne pomieszczenia. W jednym z nich po uprzednim remoncie zostaną zabudowane nowe dmuchawy, armatura, rurociągi oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Modernizacja tego obiektu pozwoli na utrzymanie ciągłości odmetanowania, a co za tym idzie zabezpieczy ciągłość ruchu zakładu górniczego. Nie bez znaczenia jest również aspekt środowiskowy, zastosowanie nowoczesnych urządzeń zmniejszy zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz zlikwiduje problem nadmiernego hałasu przenikającego do środowiska. W związku z zmianą technologii chłodzenia zlikwidowana zostanie również istniejąca chłodnia rozbryzgowa.

I stopień sprężenia:

  • minimalne podciśnienie gazu na wlocie do stacji odmetanowania – 0,03MPa,
  • minimalne ciśnienie gazu na wylocie z I stopnia sprężenia – 0,025MPa,
  • przewidywane ujęcie gazu – 120 nm3/min ( 3szt. x 40 nm3/min
    + 1szt. rezerwa 40 nm3/min),

II stopień sprężania:

  • ciśnienie gazu na wlocie do II stopnia sprężania –  0,020MPa,
  • ciśnienie gazu na wylocie z II stopnia sprężania – 0,07 MPa,
  • przewidywane ujęcie gazu –  40nm3/min + opcjonalnie 40nm3/min. ( 1szt. x 40nm3/min + 1 szt. x 40nm3/min z I stopnia sprężania).