CMM Energy ICE

Modernizacja stacji odmetanowania

Powierzchniowa stacja odmetanowania została oddana do użytku w 1969 roku w KWK „Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Stacja odmetanowania wyposażona jest w 2 sprężarki typu „Zgoda M30 G-1” każda o wydajności wolumetrycznej 30 nm3/min oraz 7 sprężarek typu „Wittig 500G” każda o wydajności 44 nm3/min. Po 51 latach eksploatacji wymagana jest modernizacja obiektu oraz wymiana urządzeń.

Z uwagi na dobry stan techniczny istniejącego budynku istniejące pomieszczenia zostaną przebudowane i odnowione. Koncepcja modernizacji stacji odmetanowania zakłada podział hali dmuchaw na dwa osobne pomieszczenia. W jednym z nich po uprzednim remoncie zostaną zabudowane nowe dmuchawy, armatura, rurociągi oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Modernizacja tego obiektu pozwoli na utrzymanie ciągłości odmetanowania, a co za tym idzie zabezpieczy ciągłość ruchu zakładu górniczego. Nie bez znaczenia jest również aspekt środowiskowy, zastosowanie nowoczesnych urządzeń zmniejszy zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz zlikwiduje problem nadmiernego hałasu przenikającego do środowiska. W związku z zmianą technologii chłodzenia zlikwidowana zostanie również istniejąca chłodnia rozbryzgowa.

ERROR: Content Element with uid "247" and type "mask_imgsec" has no rendering definition!