CMM Energy ICE

Rozbudowa układów kogeneracyjnych w KWK „Budryk”

31.08.2020 r. - Zawarcie kontraktu na: „Budowę na terenie zakładu głównego w JSW S.A. KWK „Budryk” układu kogeneracyjnego z generatorami o łącznej mocy 10 MWel (2 x 4MWel + 2MWel)” oraz „Budowę na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” układu kogeneracyjnego z generatorami o łącznej mocy 8 MWel (2 x 4MWel)”. Według zawartej umowy już pod koniec 2021 r. nowe agregaty zostaną oddane do użytku.