CMM Energy ICE

Nowa strategia JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała nową Strategię z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 roku. Spółka chce umocnić swoją pozycję lidera na rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w Europie. Chce zwiększyć wydobycie, wydajność, a przy tym wszystkim mocno stawia na ochronę środowiska. Grupa chce utrzymać status wiodącego dostawcy strategicznego surowca, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Niezwykle istotnym elementem Strategii Grupy JSW jest ochrona środowiska. W dokumencie przyjęto redukcję śladu węglowego o 30 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Założone cele mają zostać osiągnięte, głownie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział w śladzie węglowym JSW wynosi  74 proc. GK JSW prowadzi od 2018 roku program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”, mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii.  Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest „Redukcja Emisji Metanu”, mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50 proc. i jego zagospodarowania do 95 proc.