CMM Energy ICE

PBSz rozpoczął projektowanie Stacji Odmetanowania Ruchu „Zofiówka”

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., firma z Grupy Kapitałowej JSW, na podstawie umowy zawartej 15 grudnia 2020 r. rozpoczęło proces projektowania Stacji Odmetanowania w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”. 

Przedmiotem umowy jest: „Projekt budowlany oraz projekty techniczne wykonawcze i powykonawcze modernizacji stacji odmetanowania i przebudowy budynku stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szybie IVz w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”.

Termin realizacji Projektu Budowlanego wynosi 4 miesiące od daty podpisania umowy.