CMM Energy ICE

Spotkanie techniczne projektu REM

9.05.2024 r. Uniwersytet w Oviedo był gospodarzem spotkania projektu REM.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie. JSW S.A. reprezentowali Artur Badylak, Dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem oraz Sebastian Swaczyna, Kierownik Zespołu Emisji i Gospodarki Metanem. Na spotkaniu zostały omówione postępy prac nad projektem. Sebastian Swaczyna przedstawił odczyt na temat „Redukcji emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zmniejszenia emisji metanu do atmosfery- podsumowanie działań JSW”. Ustalono plan działania na najbliższe miesiące oraz został wyznaczony termin kolejnego spotkania grupy technicznej projektu.