CMM Energy ICE

Spotkanie Konsorcjum projektu MASTERMINE w Kemi

Od 31 maja do 1 czerwca 2023 roku w Kemi (Finlandia) odbyło się spotkanie Konsorcjum projektu MASTERMINE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich firm. Jastrzębską Spółkę Węglową reprezentował Sebastian Swaczyna, kierownik zespołu emisji i gospodarki metanem. Obecni byli też przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa: Aleksander Wrana oraz Andrzej Walentek. W trakcie spotkania omówione zostały dotychczasowe postępy prac oraz plan działania na najbliższe miesiące trwania projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć kopalnię rudy chromu Kemi.