CMM Energy ICE

Spotkanie na temat Funduszu Badawczego Węgla i Stali w Parlamencie Europejskim

23 maja 2023 roku na zaproszenie europosła Ondřeja Knotek w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie na temat Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS).

W spotkaniu uczestniczyli europosłowie, reprezentanci ośrodków badawczych i naukowych oraz przedsiębiorstw UE. Silną grupę stanowili przedstawiciele ICE-CMM Poland: Artur Badylak z JSW, prof. Stanisław Prusek, dr Jacek Skiba i prof. Alicja Krzemień z GIG, dr Tomasz Rogala z PGG, a także współdziałający z nimi w projekcie „REM” prof. Pedro Riesgo Fernandez z UNIOVI, ES. Podczas spotkania omówione zostały projekty współfinansowane z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), między innymi: projekty rewitalizacji hałd górniczych, wykorzystania odpadów skalnych do produkcji nawozów dla rolnictwa oraz kompozytów dla budownictwa, nowe metody odmetanowania kopalń poprzez odwierty kierunkowe czy zatłaczanie dwutlenku węgla do górotworu.