CMM Energy ICE

Czysta energia z metanu już w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

Oddanie do użytku trzech agregatów kogeneracyjnych w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” o łącznej mocy 12MWel (3 x 4,0 MWel).  Przedmiotowa instalacja będzie w stanie rocznie wyprodukować około 90 000 MWh energii elektrycznej jednocześnie utylizując około 22,7 mln m3 CH4 co daje około 0,46 mln Mg CO2e. Wpłynie to bezpośrednio na obniżenie śladu węglowego jak również przyniesie znaczne efekty ekonomiczne w postaci własnej energii elektrycznej.