CMM Energy ICE

Program Redukcji Emisji Metanu do Powietrza Wentylacyjnego

Główny Instytut Górnictwa wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą prowadzą analizę oraz przygotowują projekt, na podstawie którego uruchomiony zostanie Program Redukcji Emisji Metanu do Powietrza Wentylacyjnego.

Przedmiotowe opracowanie pozwoli określić zakres działań dla ograniczenia emisji metanu do atmosfery poprzez zmniejszenie jego emisji do powietrza wentylacyjnego oraz zwiększenie ujęcia metanu poprzez system odmetanowania. Wykonane zostanie w częściach, odrębnie dla każdego Ruchu Zakładu Górniczego uwzględniając jego specyfikę. Obecnie systemem odmetanowania ujmowane jest około 35% wydzielającego się metanu, reszta odprowadzana jest do atmosfery z powietrzem wentylacyjnym.

Za opracowanie projektu odpowiedzialny będzie zespół ekspertów, utworzony przez Konsorcjum Głównego Instytutu Górnictwa pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Eugeniusza Krause oraz Akademii Górniczo-Hutniczej pod przewodnictwem dr hab. inż. Marka Borowskiego prof. AGH.