CMM Energy ICE

Rekordowa produkcja prądu w kopalni Budryk

W listopadzie w kopalni Budryk padł historyczny rekord produkcji energii elektrycznej. Układy kogeneracyjne 2x4 MW + 2 MW w ciągu miesiąca wyprodukowały łącznie 6957,3 MWh. Dotychczasowy rekord produkcji padł w maju 2019 roku i wynosił 5606 MWh. Ponadto, układy kogeneracyjne firmy ZPC Żory, które znajdują się na terenie KWK Budryk wyprodukowały w listopadzie 4960,5 MWh.

Pierwszy raz w historii kopalnia udostępniła 10,2 MWh energii elektrycznej pozostałym zakładom górniczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Procentowy udział energii elektrycznej wytworzonej z gazu z odmetanowania kopalni w stosunku do całkowitego zużycia wyniósł 62,9%. Średni czas postoju układów kogeneracyjnych w skali miesiąca wyniósł 26 godzin. Trzy postoje dotyczyły przeglądów technologicznych stacji odmetanowania, cztery postoje związane były z bieżącą obsługą serwisową.

Dzięki wyższej produkcji układów kogeneracyjnych  w Budryku w listopadzie osiągnięto oszczędności (uniknięto kosztu zakupu energii elektrycznej od dostawcy zewnętrznego) w wysokości 2 mln zł.