CMM Energy ICE

Spotkanie otwierające projekt ProVAM

W dniach 23-24.10.2023 r. odbyło się spotkanie otwierające projekt ProVAM współfinansowany przez Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele ośrodków z Polski, Niemiec, Rumunii i Hiszpanii. Jastrzębską Spółkę Węglową reprezentowali przedstawiciele Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem. Pierwszy dzień poświęcony został zagadnieniom  formalnym, natomiast w kolejnym dniu odbyła się wizja lokalna w Kopali Doświadczalnej „Barbara”.

Projekt pod nazwą „Redukcja metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego w procesie transformacji” jest współfinansowany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. ProVAM ma charakter badawczo-rozwojowy. Jego celem jest kompleksowe opracowanie założeń i wytycznych do utylizacji VAM a następnie próby w warunkach Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w celu stworzenia koncepcji do zastosowania w kopalniach węgla kamiennego.