CMM Energy ICE

Spotkanie techniczne dotyczące rozporządzenia metanowego

7 czerwca 2022 r. w Brukseli miało miejsce spotkanie techniczne dotyczące rozporządzenia metanowego zorganizowane przez Florence School of Regulation.

Spotkanie podzielone zostało na 4 sesje tematyczne:

  1. Definicje i zakres działania rozporządzenia,
  2. Monitorowanie i raportowanie emisji metanu z czynnych podziemnych kopalń węgla,
  3. Ograniczenie emisji metanu z czynnych podziemnych kopalń węgla,
  4. Emisje metanu z nieczynnych podziemnych kopalń węgla.

W odniesieniu do podniesionych kwestii i przedstawionych w dyskusji stanowisk Komisja Europejska i FSR zadeklarowały gotowość do dalszego dialogu w celu wypracowania ambitnej lecz akceptowalnej dla przemysłu propozycji rozporządzenia.

W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, AGH, EURACOAL, IMEO oraz innych organizacji. Jastrzębską Spółkę Węglową reprezentował Dyrektor Artur Badylak.