CMM Energy ICE

Unijne środki na redukcję emisji metanu w JSW S.A.

W dniach 06-09.09.2022 r. przedstawiciele JSW.S.A. brali udział w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego EXPO Katowice.


07.09.2022 r. na konferencji „Metan z kopalń węgla kamiennego - stan aktualny i wyzwania" Tomasz Cudny - prezes JSW S.A ogłosił rozpoczęcie nowych programów redukcji emisji metanu. Projekty REM oraz MASTERMINE otrzymały granty unijne w wysokości odpowiednio 11mln euro (REM) z Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz 900 tys. euro (MASTERMINE) z funduszu badawczego Horyzont Europa.


Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali najwyżej ocenił projekt REM złożony przez konsorcjum firm: GIG, INiG-PIB, JSW. S.A., PIG-PIB, UNIOVI (Universidad de Oviedo), INSEMEX (Institutul National de Cercetare Dezvolare Pentru Securitate Minierasi Protectie Antiexploziva Insemex Petrosani). Doceniono jego innowacyjność oraz znaczenie dla ochrony środowiska. Dotacja w wysokości 11 mln euro to największy jednorazowy unijny grant, jaki trafił dotychczas do polskiego górnictwa.