CMM Energy ICE

XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne.

W dniach 14-16.11.2023 r. odbyła się XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne.

Konferencję rozpoczęła sesja jubileuszowa XXX-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej i konferencji GZN. JSW w okrągłą rocznicę istnienia była silnie reprezentowana na wszystkich sesjach tematycznych. Tradycyjnie również odbyła się sesja Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń na której referaty wygłosili przedstawiciele Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem mówiąc o przyszłości, rozwoju i innowacjach w odmetanowaniu kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz o wyzwaniach realizowanego Programu Redukcji Emisji Metanu.