CMM Energy ICE

XXX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

W dniach 27.09-29.09 odbyła się XXX edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W konferencji wzięły udział wszystkie największe węglowe spółki oraz firmy współpracujące z górnictwem. Podczas trzech dni SEP odbyło się ponad 20 sesji tematycznych, w których aktywnie brali udział pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Największym zainteresowaniem cieszyła się sesja dotycząca metanu w kontekście transformacji sektora węglowego. Jednym z najważniejszych punktów panelu było wystąpienie Artura Badylaka, dyrektora Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi. Podczas prezentacji dyrektor przedstawił nie tylko trwające inwestycje związane z redukcją emisji metanu do atmosfery, ale przede wszystkim przyszłe ambitne plany JSW S.A.