CMM Energy ICE

XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej

W dniach 11.04-13.04 odbyła się XXXI edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W konferencji wzięły udział oprócz najważniejszych w Polsce instytutów naukowo-badawczych wszystkie największe spółki wydobywcze oraz firmy współpracujące z górnictwem. Podczas trzech dni SEP odbyło się ponad 15 sesji tematycznych, w których aktywnie brali udział pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jedna z sesji przygotowana została przez Międzynarodowe Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalni Węgla w Polsce (ICE-CMM Polska) wraz z Grupą Ekspertów UNECE ds. Metanu z Kopalni Węgla i Sprawiedliwej Transformacji oraz GMI pod tytułem „Metan z kopalń – uwarunkowania prawne, monitoring, wychwytywania i utylizacja” bezpośrednio poruszała bieżące tematy związane z metanem, jego wykorzystaniem oraz uwarunkowaniami prawnymi, a w szczególności z ogłoszoną Propozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Dyrektor Artur Badylak, Biuro Odmetanowania i Gospodarki Metanem, podczas swojego wystąpienia przeprowadził analizę wymagań prawnych w stosunku do możliwości technicznych redukcji emisji metanu. Poruszone kwestie dotyczyły głównie Artykułu 22 powyższej propozycji rozporządzenia, które przewiduje zakaz emisji metanu ze stacji odmetanowania oraz zakaz emisji metanu z szybów wentylacyjnych. Dyrektor skonfrontował ambicję prawodawców wobec braku sprawdzonych, bezpiecznych i opłacalnych rozwiązań wychwytywania VAM.

Prezentacja