CMM Energy ICE

XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

XXXIII edycja konferencji Szkoły Eksploatacji Podziemnej trwała od 26-28 lutego w Krakowie.

W konferencji wzięły udział oprócz najważniejszych w Polsce instytutów naukowo-badawczych wszystkie największe spółki wydobywcze oraz firmy współpracujące z górnictwem. Podczas trzech dni SEP odbyło się ponad 16 sesji tematycznych, w których aktywnie brali udział pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W sesji Metan z kopalń węgla kamiennego w Polsce – skuteczne ograniczanie emisji w aspekcie ochrony klimatu Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem JSW mówił o głównym celu strategii środowiskowej JSW S.A. jakim jest wykorzystanie energii z metanu jako efektywnego narzędzia w ograniczaniu wpływu działalności górniczej na środowisko. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., będąca jednym z największych producentów węgla kamiennego w Polsce, dąży do zrównoważonego rozwoju, redukując emisję gazów cieplarnianych oraz minimalizując wpływ na zmiany klimatyczne. Wydobycie węgla kamiennego generuje znaczne ilości metanu, który jest potężnym gazem cieplarnianym. W odpowiedzi na te wyzwanie, JSW S.A. skupia swoje wysiłki na zastosowaniu nowoczesnych technologii do ujmowania, odzyskiwania i wykorzystania metanu. Energia z metanu staje się kluczowym aspektem strategii środowiskowej, pozwalając jednocześnie na zmniejszenie emisji gazów oraz zwiększenie efektywności energetycznej w procesach górniczych. JSW S.A. podejmuje współpracę z ekspertami w dziedzinie energii odnawialnej, innowacyjnymi firmami oraz instytucjami badawczymi, aby rozwijać nowe rozwiązania technologiczne. Celem jest stworzenie zrównoważonego modelu wydobycia węgla, który minimalizuje wpływ na środowisko, a jednocześnie utrzymuje konkurencyjność i stabilność przedsiębiorstwa. Poprzez koncentrację na energii z metanu, JSW S.A. pragnie stać się liderem w zielonej transformacji górnictwa, wnosząc pozytywny wkład w globalne działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.