CMM Energy ICE

Konferencja RFCS „Europejski węgiel w okresie transformacji: powstanie jak feniks”

8.05.2024 r. odbyła się konferencja „Europejski węgiel w okresie transformacji: powstanie jak feniks” pod patronatem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych.

Celem wydarzenia, współorganizowanego w regionie Asturii przez EURACOAL i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, było promowanie działań Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE (RFCS).

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały dwa największe projekty współfinansowane w ramach ostatnich konkursów RFCS. Omówione zostały możliwości dla innych tego typu projektów w ramach przyszłych zaproszeń „Big-Ticket" programu badawczego RFCS. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili o priorytetach UE w zakresie badań związanych z węglem i dlaczego projekty powinny być powiązane ze sprawiedliwą transformacją. W wydarzeniu wzięli udział m. in. konsorcjanci projektu REM- dotyczącego redukcji emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych. Jastrzębską Spółkę Węglową reprezentował Artur Badylak, Dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem. W swoim wystąpieniu na temat projektu REM realizowanego na terenie kopalni Pniówek przedstawił główne założenia projektu, postępy prac oraz opowiedział o kluczowych wskaźnikach dla JSW i KWK Pniówek. Uczestniczył również w panelu dyskusyjnym na temat wpływu przyjętego rozporządzenia UE dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym na europejskie górnictwo. W dyskusji pod przewodnictwem Davida Bonson-Hesener- Starszego menadżera ds. polityki w EURACOAL wzięli również udział: Chiara Giamberardini Specjalista ds. gospodarczych Działu Zrównoważonej Energii (UNECE), Vlad Păsculescu (INSEMEX), Pedro Riesgo Fernández (University of Oviedo).