CMM Energy ICE

XXXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

W dniach 27.02- 01.03.2023 r. w Krakowie odbyła się XXXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Tegoroczne obrady odbyły się pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W sesji plenarnej rozpoczynającej konferencję wzięło udział wielu w specjalistów z dziedziny energetyki oraz największych spółek górniczych. Edward Paździorko- Zastępca Prezesa Zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych w odczycie zatytułowanym: „Metan – ważny element strategii energetycznej i środowiskowej JSW SA” poruszył istotny, w obliczu trwających debat ogólnoświatowych nt. klimatu oraz bezpieczeństwa energetycznego,  temat emisji metanu. Poruszył w swej wypowiedzi problemy z jakim borykają się spółki górnicze wydobywające węgiel kamienny. Podkreślił wagę działań na rzecz zrównoważonego środowiskowo i ekonomicznie rozwoju gospodarki europejskiej.

„Metan jest ważnym elementem strategii środowiskowej i energetycznej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zamierzamy podnieść efektywność odmetanowania do 50 procent i efektywność gospodarczego wykorzystania ujętego metanu do 95 procent. Realizowany przez JSW program Redukcji Emisji Metanu ma przynieść efekty w postaci lepszej struktury wykorzystania metanu przez własne źródła kogeneracyjne i poprawy efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej JSW”– powiedział Edward Paździorko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, podkreślając strategiczne znaczenie węgla koksowego. – „Z jednej strony to surowiec wpisany na listę surowców krytycznych Unii Europejskiej, który jest niezbędnym surowcem do wytopu stali, a z drugiej strony przygotowywane jest rozporządzenie dotyczące rygorów emisyjnych, których polskie górnictwo nie będzie w stanie zrealizować” – zwrócił uwagę wiceprezes JSW.

Przedstawiciele JSW SA w ramach sesji Metan z kopalń węgla w Polsce – stan obecny i spodziewane konsekwencje wprowadzenia proponowanej regulacji unijnej w tym zakresie wygłosili odczyt na temat działań podjętych wraz ze specjalistami Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla pt. „Projekty realizowane w JSW SA przy współpracy z członkami ICE-CMM(Artur Badylak, Dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem). Poruszyli również temat unijnego projektu rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym i jaki będzie ono miało realny wpływ na przyszłość JSW w prezentacji Spodziewany wpływ proponowanej regulacji Unijnej na działalność JSW S.A. oraz podejmowane działania” (Sebastian Swaczyna, Kierownik Zespołu Emisji i Gospodarki Metanem).

Podczas Gali Konkursowej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego Prezes Zarządu JSW Tomasz Cudny opisał 30 lat historii i perspektywy rozwoju JSW oraz podkreślił znaczenie węgla koksowego dla zrównoważonego rozwoju gospodarki.

„Osoby nie znające się na gospodarce, nie rozróżniają węgla koksowego od energetycznego. Bez węgla koksowego nie będzie stali. Bez węgla koksowego nie będzie cywilizacji, nie odbędzie się transformacja energetyczna. Czy to się komuś podoba czy nie, zielona transformacja zaczyna się tysiąc metrów pod ziemią, tam, skąd wydobywamy węgiel koksowy”  - powiedział Tomasz Cudny.